Actueel

Benoeming ATR College

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees, Eric Janse de Jonge en Remco van Lunteren als voorzitter en respectievelijke leden van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van Het Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling

Op 20 juli 2017 zijn de wijziging van het Warmtebesluit en van…

Wijziging van de Mededingingswet

De Mededingingswet wordt op drie punten gewijzigd. De belangrijkste…

Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Op 21 juli 2017 is het voorstel tot de invoering van een Routeringsbesluit…

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering

Op 21 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Wet…

Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling…

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)…

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen

Op 15 juli is het wijzigingsvoorstel voor de Wet basisregistratie…

Evaluatie uniformering loonbegrip

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Panteia de…

Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie…

Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit…

Besluit tijdelijke verruiming van toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert voor het concentratietoezicht…

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens…