Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Splitsen eerste schijf energiebelasting onnodig ingewikkeld

Het voornemen de eerste schijf in de energiebelasting op aardgas…

Verruiming vrijstelling loonheffing ov-abonnementen

Het kabinet wil de huidige vrijstellingen voor OV-abonnementen…

ATR halfjaarrapportage: kwaliteit onderbouwing verslechterd

In de eerste zes maanden van 2023 hebben ministeries van het…

Implementatie EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering

Verplichte rapportering over duurzaamheid moet de kwaliteit en…

Maak beoordelingsnormen al bij consultatie bekend

Beoordelingsnormen die in regelgeving als verplicht worden aangewezen,…

Voorstel bijmengverplichting groen gas vraagt betere onderbouwing

Energieproducenten kunnen biomassa gebruiken voor de productie…

Vaststellen heffingsaanslag vervuild water wordt voor de meeste bedrijven makkelijker

Bij het vaststellen van de heffingsaanslag voor bedrijven die…

Kosten verplichte keuringen tegen stalbranden mogelijk te hoog

Jaarlijks zijn er zo’n 37 stalbranden waarbij meer dan 100.000…

Betere toelichting op risico’s van weglek naar alternatieve flexibele contractvormen noodzakelijk

Het kabinet neemt maatregelen om flexibel werken minder aantrekkelijk…

Aanpassingen handhaving sociale zekerheid zijn een verbetering

De handhaving van de sociale zekerheid is strikt. Een kleine…

Gegevensdeling keuzebegeleiding pensioen kan minder belastend

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoerders…

Geef inzicht in effecten invoering gelijkebehandelingswetten BES

Het wetsvoorstel dat discriminatie op de BES-eilanden moet tegengaan…