Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Archiefbesluit

Het nieuwe archiefbesluit moet beter aansluiten bij het hedendaagse…

Archiefregeling

De nieuwe Archiefregeling moet bijdragen aan verbetering van…

ATR jaarverslag 2023: kwaliteit nieuwe wetgeving verder verslechterd

De kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving is in 2023 qua regeldruk…

Aanpak online gokverslaving kan eenvoudiger

Het terugdringen van online kansspelverslaving kan mogelijk simpeler.…

Subsidieregeling arbeidsparticipatie statushouders kan simpeler

De subsidieregeling die werkgevers moet overhalen statushouders…

Bestrijding misstanden uitzendsector leidt tot onnodig dubbel toezicht

De onderbouwing van de voorstellen van het kabinet om misstanden…

Verzamelwet gegevensverwerking VWS III

Het doel van het wetsvoorstel is om een aantal knelpunten rond…

Subsidieregeling openbare laadpunten zwaar vervoer vergt aanpassing

Investeringen in publieke laadpunten voor vrachtauto’s zijn…

Doelomschrijving wet moet meer houvast bieden

De doelomschrijving van de Wet modernisering concurrentiebeding…

Verplichte digitale communicatie bewindvoerders onvoldoende onderbouwd

Professionele wettelijke vertegenwoordigers, zoals bewindvoerders,…

Kwaliteit gastouderopvang niet direct geholpen met papieren eisen

Het kabinet maakt onvoldoende duidelijk of er nu al nieuwe en…

Voorstel box 3 op punten te ingewikkeld

De huidige manier van het belasten van spaartegoeden en beleggingen…