Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Wijziging Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

Op 1 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het Tijdelijk…

Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Op 30 april 2018 is aan ATR voorgelegd een concept van het Tijdelijk…

Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019

Op 29 augustus 2018 is aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…

Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste…

Wijziging van de Mediawet 2008

Het wetsvoorstel behelst aanpassing van de Mediawet 2008 op diverse…

Wet en Besluit implementatie Prospectusverordening

Op 31 augustus 2018 zijn aan ATR voor advies voorgelegd het Wetsvoorstel…

Ministeriële Regeling Nationaal Regime MIDID II

Sinds 3 januari 2018 is de Richtlijn MIFID II (EU-Richtlijn markten…

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Doel van het “Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO”…

Wet minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking

Op 31 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel minimum…

Besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en Bouwbesluit 2012

Op 23 februari 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur…