Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De derde positie in het college is momenteel vacant. De positie wordt begin 2022 ingevuld.

Laatste berichten

Wijzigingsregeling in verband met NTA8800 en de beoordelingsrichtlijnen

Op 11 december 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 29 november 2021 is het Besluit screening ambtenaren van politie…

Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

Op 7 december 2021 is de Subsidieregeling schoon en emissieloos…

Besluit experiment vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo)

ATR heeft op 14 december 2022 het Besluit experiment bijzondere…

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

ATR heeft op 22 november 2021 het voorstel voor Wijziging van…

Vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5)

Het kabinet heeft besloten met een NOW-5 te komen. De directe…

Wet verbetering uitvoering toeslagen

De afgelopen jaren hebben zich veel knelpunten in de uitvoering…

Besluit experiment onderwijszorgarangementen

Het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen creëert mogelijkheden…

Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie

In de praktijk kan zich een situatie voordoen dat het elektriciteitsnet…