Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken

Het verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken is gereguleerd.…

Wetsvoorstel en Besluit coronatoegangsbewijzen in het onderwijs

De minister van VWS heeft ATR om een spoedadvies over de Tijdelijke…

Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen

Op vrijdag 12 november 2021 is aan het Adviescollege toetsing…

Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

De minister van VWS heeft ATR om een spoedadvies over de Tijdelijke…

Regeling bescherming koopvaardij

De Regeling bescherming koopvaardij is een nadere uitwerking…

Wet werken waar je wilt

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft ATR om advies gevraagd…

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen…

Wijziging Besluit en regeling bewijs van bevoegdheid voor de luchtvaart

Op 10 september 2021 is een voorstel voor toetsing en advies…

Wijziging Wet luchtvaart in verband informatieplicht luchthavens

Op 15 september 2021 is een voorstel voor toetsing en advies…

Voortgangsrapportage 2021

ATR brengt elk najaar een voortgangsrapportage uit. Hierin bericht…