Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten

ATR heeft op 11 maart 2021 de “Subsidieregeling stimuleren…

Actualisatie industriële emissies

Op 1 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 12 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Het Kabinet wil belastingontwijking aanpakken. Daarom stelt het…

Besluit herijking rekeneisen mbo en omvang keuzedelen

Het besluit regelt dat er voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 herijkte…

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Seksueel misbruik is één van de meest verwoestende vormen van…

ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving…

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld

Het kabinet wil het Groningenveld zo snel mogelijk sluiten. Dit…

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. het duurzaam gebruik van daken

Op 6 januari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Sinds de eerste schoolsluitingen in maart 2020 heeft COVID-19…

Wet dubbele achternaam

Dit wetsvoorstel bevat een regeling die het mogelijk maakt dat…