1000ste adviesaanvraag bij Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft recentelijk de 1000ste adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving. Het Adviescollege werd in juni 2017 opgericht als rechtsopvolger van Actal.
De kerntaak van het Adviescollege is adviseren over en toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving in een zo vroeg mogelijke fase van het wetgevingsproces. Daarnaast kan het Adviescollege adviseren aan parlement en overheid over bestaande wetgeving en over (beleids-)regels van organisaties die zijn belast met uitvoering of handhaving van wetgeving.
Sinds de oprichting is het gemiddelde aantal ontvangen dossiers per maand (gemiddeld op jaarbasis) sterk toegenomen. In 2017 waren dat er nog 20 dossiers, in 2018 32 dossiers en in 2019 39 dossiers. In de gehele periode werden de meeste adviesaanvragen ingediend door het ministerie van VWS. Rond 1 april aanstaande verschijnt het ATR-jaarverslag 2019.

Voor meer informatie stuur een mail naar info[at]atr-regeldruk.nl  of bellen naar ATR- communicatieadviseur Maarten Uri: 06-20440870