De coronacrisis heeft veel maatschappelijke en economische schade aangericht. De overheid heeft die schade proberen te beperken. Vanwege de tijdsdruk en de bijzondere omstandigheden zijn daarbij andere wetgevingsprincipes en -procedures toegepast dan gebruikelijk.

In opdracht van het ATR heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) samen met USBO (Universiteit Utrecht) onderzoek verricht naar de toegepaste wetgevingsprincipes, de (ervaren) regeldruk en de werkbaarheid rondom COVID-19 maatregelen voor het bedrijfsleven. Dit onderzoek heeft geleid tot een advies van ATR aan het kabinet.