Regeldrukgevolgen van de wijziging van het afsluitbeleid van energie niet in beeld

De overheid beschermt consumenten met dit voorstel structureel beter tegen afsluiten van energie. Hoewel nut en noodzaak van het voorstel goed zijn onderbouwd, zijn de regeldrukeffecten nog niet voldoende in beeld gebracht. De regeldrukparagraaf behoeft een aanvulling.

Die aanbeveling doet het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in zijn beoordeling van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling. Het ministerie van EZK wijzigt deze regelingen, omdat het tijdelijke regime tot 1 april 2023 geldt. Ook is van belang de gegevensuitwisseling tussen energiebedrijven en instanties ten behoeve van schuldhulpverlening te verbeteren.

Regeldrukeffecten nog niet in beeld

Het voorstel kiest op inhoudelijke gronden voor de voorgestelde verlenging, maar dit blijkt niet uit de toelichting. Het is wenselijk dat de overwogen varianten worden ogenomen in de toelichting. Het voorstel is verder werkbaar, maar de regeldruk is kwantitatief niet in beeld gebracht. De regeldrukparagraaf behoeft daarom een aanvulling.

Dit advies betreft de Wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling in verband met het structureel maken van de tijdelijke wijziging voor de winterperiode ‘22/23 en verbetering van de gegevensuitwisseling tussen leveranciers en instanties ten behoeve van schuldhulpverlening

 

Advies aan minister voor Klimaat en Energie – Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas en de Warmteregeling