logo
Abonneer je nu op deze nieuwsbrief:subscribe

ATR Nieuws

Met het aantreden van een nieuw kabinet is het weer tijd voor een nieuwsbrief ATR. Dit keer besteden we aandacht aan het Coalitieakkoord van het kabinet. Verder beschrijven we een belangrijk advies dat ATR recent heeft uitgebracht. We geven een inkijkje in onze advisering over de maatregelen die het kabinet heeft genomen in het kader van de Coronapandemie. En we stellen Hayke Veldman voor, ons nieuwe collegelid.

1. Regeldruk in het Coalitieakkoord – meetbare aanpak van

de regeldruk

Regeldruk in coalitieakkoord ANP
Foto: ANP
Het Coalitieakkoord van het kabinet bevat veel maatregelen die gevolgen voor de regeldruk hebben. Het kabinet wil tegelijkertijd de toename van de regeldruk in toom houden. Het kondigt daartoe een meetbare aanpak van de regeldruk aan. Deze aanpak zal de komende tijd nader vorm krijgen. Volgens het Coalitieakkoord wil het kabinet wetgeving beoordelen op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid. ATR zal een deel van die beoordeling gaan verzorgen. Het krijgt daartoe meer middelen. Ook zal het college een permanente status krijgen.

Lees hier het Coalitieakkoord.
Lees hier de brief over de versterking van ATR.

2. Even voorstellen: Hayke Veldman, nieuw collegelid ATR

Heyka nieuwsbrief
Foto: Sicco van Grieken

Hayke Veldman is het nieuwe collegelid van ATR. Met zijn aantreden per 1-2-2022 wordt de vacature vervuld die was ontstaan doordat Remco van Lunteren zijn collegelidmaatschap niet kon combineren met zijn nieuwe functie bij het UMC Utrecht.
Hayke is historicus. Hij heeft gestudeerd in Nijmegen. Hij heeft gewerkt bij een aantal gemeenten en heeft sinds 2010 een eigen adviesbureau. Hayke is voorzitter geweest van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Nijmegen. In 2010 en 2014 was hij in die gemeente ook lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna zat hij van 2014 tot begin 2021 in de Tweede Kamer. De focus van zijn werkzaamheden lag op de thema’s ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken en medische zorg.

Meer weten over Hayke? Lees hier zijn profiel op Wikipedia of stel een vraag via info@atr-regeldruk.nl.

3. Kans om gebouweigenaren in Groningen goed te helpen

Nieuwsbrief 5 kans gebouweneigenaren
Foto: FD

Mensen in Groningen die hun woning of gebouw willen laten versterken of een vergoeding willen hebben voor de aardbevingsschade, hebben te maken met twee organisaties. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is er voor het versterken van woningen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) moet zorgen voor het vergoeden van schade. Beide organisaties werken in de praktijk niet goed samen, met als gevolg dat de gebouweigenaren niet goed worden geholpen. De wijziging van de Tijdelijke wet Groningen wil daar wat aan doen. Het is de bedoeling dat één van beide organisaties als coördinerende instantie gaat optreden. ATR constateert dat deze instantie geen doorzettingsmacht krijgt. De mensen in Groningen zijn daardoor in feite nog steeds afhankelijk van twee organisaties. Met het aantreden van het nieuwe kabinet is de verantwoordelijkheid voor versterken en schade vergoeden in één hand gelegd, namelijk bij de Staatssecretaris Mijnbouw. Dit biedt goede mogelijkheden om de historisch gegroeide weeffout met twee uitvoeringsorganisaties te corrigeren en zo de gebouweigenaren in Groningen beter te helpen.

Lees hier het advies.

4. Advisering over de Covid19-maatregelen

Nieuwsbrief 5 Covid19-maatregelen
Foto: Ministerie van VWS
ATR heeft in 2021 zo’n 100 adviesaanvragen ontvangen over voorstellen voor maatregelen om de Coronapandemie te bestrijden. Veel van die aanvragen gingen over het coronatoegangsbewijs (ctb). Een terugkerend thema in onze adviezen was dat een flinke groep mensen niet kon beschikken over een digitaal ctb. Het gaat om mensen die hun vaccinatie hebben gekregen van een huisarts wiens informatiesysteem geen gegevens kan uitwisselen met het databestand van het RIVM. Voor deze mensen gaf de app geen geïntegreerde QR-code van vaccinatie en booster. Zij moesten noodgedwongen met twee papieren bewijzen werken. ATR adviseerde om snel de communicatie tussen alle huisartsinformatiesystemen en het databestand van het RIVM op orde te brengen. En voor die gevallen waarin dat niet zou lukken, stelden wij voor om alleen de QR-code voor de booster verplicht te stellen. Deze booster wordt immers alleen gegeven aan mensen die eerder al zijn ingeënt.

Lees hier het advies. In ons Jaarverslag 2021 zullen wij meer aandacht besteden aan onze adviezen over de Coronamaatregelen. Dit jaarverslag verschijnt in maart 2022.


Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon:070-3108666
E-mail: info@atr-regeldruk.nl

Uitschrijven
Adviescollege Toetsing Regeldruk
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Copyright © ATR