logo
Abonneer je nu op deze nieuwsbrief:subscribe

ATR Nieuws

Naast de berichtgeving op onze website brengt ATR maandelijks een nieuwsbrief uit met een samenvatting van recente adviezen. Ook behandelen we daarin onderwerpen en vragen die we regelmatig tegenkomen. Dit kan helpen bij maken van “lastenluwe” wetgeving.

Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van de brief, dan kunt u zich via de link onderaan direct afmelden. Liever hebben we natuurlijk dat u de brief of specifieke artikelen doorstuurt.

Jaarverslag 2020

7 april 2021
ATRjaarverslag
Op 7 april jl. is ons Jaarverslag 2020 verschenen. Het beschrijft onze werkzaamheden in een turbulent jaar. Niet alleen kreeg ATR veel spoedadviesaanvragen in verband met de Coronapandemie. In 2020 maakten parlementaire onderzoekscommissies duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving en van de uitvoering te wensen overlaat. Dit kwam ook terug in onze advisering. In zo’n 60% van onze adviezen merkten wij op dat niet duidelijk is of de betreffende wetsvoorstellen wel goed werkbaar zijn. In deze gevallen moest beter worden nagegaan of de wetgeving wel goed aansluit bij hoe bedrijven, burgers en professionals hun leven en werk hebben ingericht en georganiseerd.
»lees verder

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de asbestregeling

26 februari 2021
ATRwijziging
Asbest kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. Om het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen bevat het Arbeidsomstandighedenbesluit strenge voorschriften over het verwijderen van asbest. De wijziging van het besluit moet een aantal knelpunten uit de praktijk wegnemen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld luchtmetingen van het aantal asbestvezels niet meer nodig zijn om risico’s in beeld te brengen. Het besluit en de regeling zijn goede voorbeelden van hoe inzichten uit de wetenschap kunnen worden gebruikt om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Die vermindering bedraagt in dit geval naar verwachting € 15 miljoen op jaarbasis.
»lees verder

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met het duurzaam gebruik van daken

26 februai 2021
ATRbouwbesluit
Deze wijziging maakt het voor gemeenten mogelijk om eigenaren van bedrijfsgebouwen (zoals distributiecentra) te verplichten om hun daken duurzaam te maken. Voorwaarde is wel dat dat op een rendabele manier mogelijk moet zijn. Om deze inbreuk op het eigendomsrecht te rechtvaardigen moet de verplichting noodzakelijk en proportioneel zijn. In ons advies stellen we vast dat niet duidelijk wanneer dat het geval is. Een operationalisering in termen van bijvoorbeeld de terugverdientijd van de benodigde investering ontbreekt. »lees verder

Best practice voor het ‘doenvermogen’: wijzigingen in verband met de waardeoverdracht en afkoop kleine pensioenen en lijfrenten

9 april 2021
ATRdoenvermogen
De wetgever moet bij het vaststellen van wetgeving er rekening mee houden of mensen wel in staat zijn om de wettelijke verplichtingen na te leven. Daarvoor moeten die mensen de wettelijke verplichtingen begrijpen (denkvermogen). En ze moeten bovendien ook daadwerkelijk de maatregelen nemen waarmee ze aan de verplichtingen voldoen (doenvermogen). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in 2017 laten zien dat het doenvermogen van mensen tekort kan schieten, bijvoorbeeld omdat ze al voor veel andere problemen staan. Een nieuwe verplichting kan dan net te veel zijn. Dit voorstel over de waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen en lijfrenten is een goed voorbeeld van hoe goed rekening kan worden gehouden met het doenvermogen van mensen. »lees verder

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon:070-3108666
E-mail: info@atr-regeldruk.nl

Uitschrijven
Adviescollege Toetsing Regeldruk
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Copyright © ATR