Aanbestedingswet leidt tot onnodige regeldruk

Bedrijven ervaren in de praktijk nog onnodige regeldruk door aanbestedingsprocedures. Dit ligt vooral aan aanbestedende diensten. Zij maken nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt om de regeldruk te verminderen. De vermindering van de regeldruk die de wet mogelijk maakt, wordt zo nog onvoldoende benut. In een advies aan de Minister van Economische Zaken beveelt Actal aan om dit een belangrijk onderwerp te laten zijn in de evaluatie van de wet die binnenkort plaatsvindt. In aanvulling op het advies heeft Actal een addendum opgesteld.

 

Doelen van de wet nog niet gehaald?

De Aanbestedingswet 2012 heeft onder andere als doel om de regeldruk te verminderen en de toegang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) tot overheidsopdrachten te vergroten. De wet wordt binnenkort geëvalueerd. Actal heeft signalen onderzocht die het vanuit het bedrijfsleven had ontvangen over de hoge regeldruk die aanbestedingen nog met zich meebrengen. Dit onderzoek leidt tot het inzicht dat aanbestedende diensten nog onvoldoende de mogelijkheden van de wet benutten om de regeldruk bij het aanbesteden te beperken.

 

Vanuit het oogpunt van het merkbaar verminderen van de regeldruk en het vergroten van de toegang van mkb-bedrijven tot overheidsopdrachten, ligt het in de rede om fors te investeren in het verbeteren van de naleving door aanbestedende diensten, met name door het verder professionaliseren van het inkoopproces bij overheden.

Download hier de reactie van de minister pdfin pdf