Aanbevelingen voor een ambitieuzere aanpak van EU regeldruk

Actal heeft samen met zijn zusterorganisaties, de Duitse Normenkontrollrat, de Zweedse Regelrådet en de Britse Regulatory Policy Committee een position paper opgesteld met aanbevelingen om de Europese aanpak van regeldruk ambitieuzer en effectiever te maken.

Deze position paper is naar de Voorzitter van de Europese Commissie, dhr. Barroso, gestuurd. De aanbevelingen genieten brede steun onder stakeholders. Tijdens de IRRC conferentie van 11 tot 13 november 2009 te Stockholm hebben de vier waakhonden deze aanbevelingen gepresenteerd.