Aandacht voor regeldruk in programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen onder de maat

Actal heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor regeldruk in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 binnen de G31-gemeenten. De hoofdconclusie is dat in driekwart van de verkiezingsprogramma’s de aandacht voor het voorkomen en vermin­deren van deze regeldruk onder de maat is. In sommige verkiezingsprogramma’s staan beleidsvoornemens die de regel­druk zelfs verzwaren. Bijgaand treft u aan het persbericht, het onderzoeksrapport, bijlage II en bijlage III behorend bij het onderzoek.

In 2008 heeft Actal bij de landelijke politieke partijen aandacht gevraagd voor lokale regeldruk in de handreikingen die de partijen opstellen voor hun lokale afdelingen. De elementen die Actal belangrijk vindt bij het terugdringen van de regeldruk op lokaal niveau, worden vermeld op pagina 36 van ons Jaarverslag 2008.