Aanpak online gokverslaving kan eenvoudiger

Het terugdringen van online kansspelverslaving kan mogelijk simpeler. Zo is een verbod op hoge speellimieten minder belastend dan het invoeren van verplichte contactmomenten met een expert in het voorkomen van verslaving. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming.

Problemen door legalisering online gokmarkt

In 2021 is de markt voor online kansspelen – onder meer casinospelen als poker, sportwetenschappen en loterijen – gelegaliseerd. Het legaal maken van die markt heeft geleid tot problemen: spelers lijden steeds grotere verliezen en de kans om verslaafd te raken aan (online) gokken neemt toe. Het ministerie wil die zorgelijke ontwikkeling afremmen. ATR ziet het nut van de voorgestelde maatregelen, maar ziet tegelijkertijd minder belastende alternatieven.

Hoge speellimieten

Een van de voorgestelde maatregelen is het invoeren van een verplicht contactmoment tussen speler en spelaanbieder als een hoge speellimiet wordt ingevoerd. Dat contact moet dan worden gevoerd door personeel dat is opgeleid in het voorkomen van gokverslaving. Een minder belastend alternatief zou zijn om hoge speellimieten te verbieden.

Speelgedrag

Een andere voorgestelde maatregel is het matigen van speelgedrag door bijvoorbeeld meldingen te verplichten die aangeven hoe lang een gokker actief is. Ook dit zou eenvoudiger kunnen. Zo kan een reclameverbod voor online kansspelen op een lastenluwe manier kunnen zorgen voor het beperken van de aanzuigende werking en daarmee het speelgedrag.

Alternatieven in beeld

Uit de toelichting van het ministerie blijkt niet of deze, of andere, minder belastende alternatieven zijn overwogen. ATR adviseert de toelichting op dit punt uit te breiden.

Werkbaarheid

Het college heeft verder twijfels bij de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel om de contactmomenten mogelijk te maken. Ook ziet het college tegengestelde belangen bij het personeel dat enerzijds werkt bij de kansspelaanbieder en anderzijds de speler moet beschermen tegen (te) hoge speellimieten. Het college adviseert om hier nog aandacht aan te besteden.

Regeldruk

Tot slot ontbreekt de regeldrukparagraaf in de toelichting. Die is later ambtelijk alsnog toegestuurd. Belangstellenden hebben daar tijdens de (internet)consultatie niet op kunnen reageren. Daarom adviseert het college om die consultatie nogmaals open te stellen.

ATR advies aan de minister voor Rechtsbescherming – Wijziging regeling kansspelen op afstand.