Aanpassing Besluit publieke gezondheid

Op 9 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het Besluit tot aanpassing van het Besluit publieke gezondheid. De wijziging introduceert een meldingsplicht aan de GGD voor de infectieziekte CPE. De ziekte CPE is resistent tegen antibiotica. Daardoor zijn deze infecties met de bacteriën niet of moeilijk te behandelen met andere middelen. De GGD kan met de melding maatregelen nemen: bron- en contactopsporing verrichten, voorlichting geven aan zorgverleners en hygiënemaatregelen adviseren.

In een brief aan de minister voor Medische Zorg laat ATR weten dat nut en noodzaak van de wijzigingen in besluit toereikend zijn gemotiveerd. ATR ziet geen minder belastend alternatief voor de meldingsplicht. De melding is beknopt en vergt alleen de invulling van NAW-gegevens en een beschrijving van het ziektebeeld. ATR laat de minister verder weten dat de paragraaf over de gevolgen voor de regeldruk met de toevoeging van het bedrag aan regeldruk volledig is. Vanuit het perspectief van regeldruk ziet ATR geen bezwaar tegen vaststelling van het besluit.

 

ATR-advies aan de minister van VWS – Aanpassing besluit publieke gezondheid