Aanpassing Warmtewet kan regeldruk ‘kleine warmteleveranciers’ direct verlagen

De Warmtewet wil afnemers van warmte-energie beschermen die niet naar een andere energieleverancier kunnen overstappen. De wet brengt echter onnodig veel administratieve rompslomp en kosten met zich mee voor ‘kleine warmteleveranciers’, zoals verenigingen van eigenaren, verhuurders van werkplekken voor zzp’ers en bedrijfsverzamelgebouwen voor start-ups. De wet bestempelt namelijk méér ondernemers en verenigingen dan voorheen tot warmteleverancier. Alhoewel deze organisaties geen energiebedrijf zijn, moeten ze wel voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft eerder toegezegd de Warmtewet zodanig te veranderen dat verenigingen van eigenaren er niet meer onder vallen. Actal concludeert in zijn advies dat ook andere ‘kleine warmteleveranciers’ met onevenredig veel bureaucratie te maken hebben. En het adviseert de minister de reikwijdte van de wet direct in te perken, en niet te wachten tot de herziening van de wet die pas voor 2017 is voorzien.

 

Actal heeft onderzoek gedaan op basis van signalen uit het bedrijfsleven. De omvang van de regeldruk voor kleine warmteleveranciers is buitenproportioneel groot. Een aantal wettelijke verplichtingen kunnen zij in de praktijk gewoon niet naleven. Zo kunnen zij zich niet aansluiten bij een geschillencommissie, terwijl de wet dat wel eist. Ook moeten zij warmtemeters plaatsen om het verbruik van iedere verhuurder nauwkeurig te bepalen, ook waar kantoren flexibel ingericht zijn. Verder mag warmtelevering geen onderdeel meer zijn van de servicekosten. Dit soort zaken veroorzaakt rechtsonzekerheid en onnodig extra werk. Sommige verbeteringen zijn zo evident dat Actal adviseert om niet te wachten tot de herziening van de wet.

 

De Warmtewet regelt de levering van warmte aan gebruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW. De wet kwam tot stand op initiatief van de Tweede Kamer om consumenten die afhankelijk zijn van stadswarmte en blokverwarming, extra te beschermen. In de praktijk blijkt dat de wet veel bredere effecten heeft, die onbedoeld leiden tot extra verplichtingen en extra kosten voor bedrijven en verenigingen die géén energiebedrijf zijn.