Aanpassingen handhaving sociale zekerheid zijn een verbetering

De handhaving van de sociale zekerheid is strikt. Een kleine fout kan disproportionele gevolgen hebben. Om dit probleem aan te pakken krijgen bestuursorganen meer ruimte om maatwerk te bieden en rekening te houden met de menselijke maat. Dat is een verbetering. Het is nog wel wenselijk dat het ministerie in de evaluatie ook aandacht besteedt aan de verschillen in de wijze waarop de bestuursorganen het toelichtingsgesprek voeren en wat daar de gevolgen van zijn. Verder is de regeldruk naar aanleiding van de rol van gemeenten nog niet volledig berekend. Dat schrijft ATR aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Passend handhaven

Bestuursorganen kunnen op dit moment niet altijd passend handhaven. Zij hebben daarvoor niet de benodigde bevoegdheden. Dit voorstel maakt passend handhaven wel mogelijk. Hiermee kunnen bestuursorganen onevenredig harde gevolgen voor burgers voorkomen.

Toelichtingsgesprek

Dit voorstel introduceert een toelichtingsgesprek. Het toelichtingsgesprek heeft als functie om relevante informatie op te halen, waarmee bestuursorganen beter rekening kunnen houden met persoonlijke omstandigheden. Ook kunnen bestuursorganen nogmaals uitleggen aan welke verplichtingen uitkeringsgerechtigden moeten voldoen. Hierbij is relevant dat verschillende bestuursorganen het toelichtingsgesprek uitvoeren. Het is niet duidelijk of verschillende bestuursorganen het gesprek op dezelfde manier aanpakken en wat daar de gevolgen van zijn. Het college adviseert in de evaluatie hier aandacht aan te besteden.

Regeldrukparagraaf behoeft aanpassing

De regeldruk van het toelichtingsgesprek is nog niet volledig in kaart gebracht. Zo ontbreekt de berekening van de regeldruk van het toelichtingsgesprek van uitkeringen die gemeenten uitvoeren. Ook is de regeldrukbesparing van de vermindering van het aantal bezwaarschriften bij gemeenten niet in kaart gebracht.

 

De formele titel van het voorstel is Wet houdende algemene regels van handhaving in de sociale zekerheid (Wet handhaving sociale zekerheid).

ATR advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Wet handhaving sociale zekerheid