Aanpassingen in de werkkostenregeling

ATR heeft op 17 juni 2019 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) ontvangen. Het Kabinet stelt vier wijzigingen voor die op draagvlak kunnen rekenen. Werkgevers hebben aangegeven behoefte aan rust te hebben en een grotere generieke ruimte te verkiezen boven extra gerichte vrijstellingen. Met dit voorstel wordt die generieke vrije ruimte vergroot. Daarnaast wordt het vergoeden van de kosten van een VOG gericht vrijgesteld, zulke vergoedingen komen dan niet meer ten laste van de vrije ruimte. ATR ziet een mogelijkheid voor een nóg minder belastend alternatief. Dat is om de VOG voor werknemers, net als de VOG voor vrijwilligers, te financieren uit algemene middelen.

Verder wordt het laatste moment van aangifte en afdracht van de eindheffing bij het overschrijden van de vrije ruimte, verlengd met één aangiftetijdvak. Tenslotte wordt de waarde van producten uit het eigen bedrijf uniform bepaald. Ook als deze producten aan de tussenhandel worden geleverd, zal als waarde de waarde in het economisch verkeer gelden.

ATR advies aan de Minister van Financien – Aanpassingen in de WKR