Aanschafsubsidie emissieloze vrachtwagens

Op 20 december 2021 is de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De subsidieregeling is bedoeld om de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s te stimuleren. Daarmee moet de emissie van CO2 verminderen.

De toelichting bij de regeling maakt niet duidelijk waarom is gekozen voor een subsidieregeling. Er zijn ook andere manieren die zorgen dat er meer emissieloze vrachtwagens worden gekocht zoals een sloopsubsidie, CO2-heffing, of aanvullende voorwaarden voor (binnen-)steden. ATR adviseert om duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn en waarom is gekozen voor deze aanschafsubsidie.

De aanschafsubsidie is bedoeld voor vrachtauto’s in Nederland. Maar eigenaren moeten soms hun vrachtwagens weer verkopen. In de regeling is daartussen een balans gezocht. Daarom moet voor de subsidie de aangeschafte vrachtauto vier jaar in bezit blijven. Anders moet de subsidie worden terugbetaald. ATR adviseert om de subsidie te laten bestaan als een emissieloze vrachtwagen wordt verkocht aan een andere eigenaar in Nederland.

De subsidie voor dit jaar is genoeg om 300 nieuwe emissieloze vrachtauto’s te subsidiëren. Als er meer belangstelling is, moeten de andere kopers wachten op volgend jaar, als er weer een nieuwe subsidie komt. Die kopers zullen de aanschaf van emissieloze vrachtwagen dan uitstellen. Dat is niet de bedoeling van deze subsidie. ATR adviseert om als de subsidie op is, de subsidie van het volgende jaar alvast te gebruiken.

ATR adviseert om de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister IenW – Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET