Actal adviseert ook gemeenten

Het kabinet heeft vandaag het nieuwe instellingsbesluit van Actal gepubliceerd. Dit Instellingsbesluit 2014 regelt dat Actal op verzoek van gemeenten ook advies kan uitbrengen aan (groepen van) gemeenten en de VNG. Bovendien is het bestaan van Actal verlengd met twee jaar tot 1 juni 2017. Het kabinet heeft daarbij aangegeven in ieder geval nog tijdens deze kabinetsperiode gebruik te willen maken van de adviezen van Actal. Overigens heeft Actal recentelijk al op verzoek van de gemeente Beuningen namens de regio Nijmegen advies over de Modelverordening Jeugdhulp uitgebracht.

Naast deze verlenging en verbreding van het mandaat van Actal zijn ook de aanstellingen van Jan ten Hoopen, Lili Doude van Troostwijk en Eric Helder als collegevoorzitter respectievelijk collegeleden verlengd.