Actal beoordeelt komend jaar alle nieuwe wetsvoorstellen van VWS

Minister Schippers (VWS) heeft Actal gevraagd de komende tijd alle nieuwe wetsvoorstellen van het departement op de gevolgen voor de regeldruk te beoordelen. En dus niet alleen naar de ‘grote’ wetsvoorstellen, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Aanleiding voor het verzoek aan Actal is de wens vanuit de Tweede Kamer om Actal in het vervolg over alle wetsvoorstellen te laten adviseren. De minister zegt hierover in haar brief aan Actal: “Gezien het belang dat ik hecht aan onafhankelijke toetsing heb ik dit voorstel omarmd.”

 

Onafhankelijke toets

Het verzoek van minister Schippers past in de hernieuwde aandacht die regeldruk vanuit VWS krijgt. In haar verzoek aan Actal schrijft de minister: “Ik vind het belangrijk dat we goed kijken hoe we zorgprofessionals zo veel mogelijk de ruimte kunnen bieden om datgene te doen waar ze de meeste voldoening en het meeste plezier aan ontlenen, namelijk het bieden van zorg. Registreren is daarbij onvermijdelijk, maar dit moeten we dan wel zo efficiënt mogelijk inrichten. Ook voor ondernemers is dit van groot belang. In dit kader hecht ik dan ook veel waarde aan een onafhankelijke toets hoe we bij nieuwe wetsvoorstellen de regeldruk zo laag mogelijk kunnen houden.”

 

Evalueren

Over de praktische uitvoering van de toets- en adviesrol zijn met het departement afspraken gemaakt. Ook houdt Actal in de tijds- en capaciteitsinzet rekening met de gewijzigde invulling van zijn adviesrol. Actal en VWS zullen over een jaar evalueren en beoordelen hoe de afspraken een vervolg kunnen krijgen.

 

De brief van de minister vindt u hier.

Het antwoord van Actal vindt u hier.