Actal en Antwoord voor Bedrijven slaan handen ineen bij aanpak regeldruk

Actal en Antwoord voor Bedrijven, onderdeel van AgentschapNL, gaan samenwerken om de regeldruk voor ondernemers te verlagen. Ondernemers kunnen overbodige bureaucratie van de overheid melden bij het Meldpunt Regelgeving van Antwoord voor Bedrijven. Die meldingen worden vanaf nu ook door Actal gebruikt.

Actal sluit deze overeenkomst om invulling te geven aan de nieuwe taak die het adviescollege in het regeerakkoord heeft gekregen. Deze houdt in dat het college kan adviseren op basis van concrete klachten van het bedrijfsleven, waarbij “naming and shaming” niet wordt uitgesloten. Het Meldpunt Regeldruk van Antwoord voor Bedrijven is hét loket voor bedrijven om klachten over de regelgeving in te dienen. Het gaat bijvoorbeeld om klachten over onduidelijke regelgeving of ingewikkelde procedures. Antwoord voor Bedrijven stuurde die klachten al anoniem door naar de betrokken organisaties. Met de nieuwe overeenkomst tussen Actal en Antwoord voor Bedrijven krijgt het adviescollege toegang tot die meldingen. Deze worden door Actal gebruikt bij de advisering over lastenverlichting.

Het Meldpunt Regeldruk van Antwoord voor Bedrijven vindt u op:

www.antwoordvoorbedrijven.nl/meldpunt