Actal in Eerste Kamer

De Eerste Kamer organiseert op 9 juli een deskundigenbijeenkomst over de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Actal heeft een advies over dit wetsvoorstel uitgebracht. Collegevoorzitter Jan ten Hoopen zal het advies toelichten tijdens de deskundigen-bijeenkomst.