Actal in Regeerakkoord

Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte geeft aan dat het takenpakket van Actal wordt utgebreid met een klachtenfunctie voor het bedrijfsleven. Actal beziet momenteel hoe deze functie het beste kan worden vormgegeven. Actal krijgt verder de bevoegdheid om de namen van veroorzakers van onnodige regeldruk openbaar te maken. Zie ook de videoboodschap van Collegevoorzitter Steven van Eijck.