Actal jaarverslag 2010

Het Jaarverslag beschrijft de omslag die Actal in 2010 heeft ingezet. Deze omslag houdt ten eerste in dat Actal in de strategische adviezen meer het perspectief hanteert van de doelgroepen (ondernemers, burgers, professionals en medeoverheden) in plaats van dat van de ministeries. Hierdoor ontstaat een beter beeld van hoe de regeldruk merkbaar kan worden verlaagd. Een tweede aspect van de omslag in 2010 is dat ministeries een grotere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op de gevolgen voor de regeldruk. Actal zal de hiermee opgedane ervaringen gebruiken bij het uitvoeren van de systeemtoetsing conform het nieuwe mandaat dat het kabinet Actal heeft gegeven.