Actal jaarverslag 2014: Minder regeldruk, meer eigen initiatief

Actal heeft zijn jaarverslag 2014 uitgebracht. Dit jaarverslag heeft als titel “Minder regeldruk, meer eigen initiatief.  Het betreft een verslag over de werkzaamheden van Actal in 2014. Onze adviezen aan regering en Staten-Generaal hebben tot doel om onnodige belemmeringen door wet- en regelgeving voor burgers, bedrijven en professionals weg te nemen. Actal toetst sinds 2011 alleen die voorgenomen regelgeving die grote gevolgen heeft voor de regeldruk. In 2014 hebben we onder andere advies uitgebracht over enkele grote wetgevingsoperaties die substantiële maatschappelijke gevolgen hebben. Deze betreffen onder meer de drie decentralisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg en het arbeidsparticipatiebeleid. Op elk van deze terreinen hebben burgers meer eigen verantwoordelijkheden gekregen en zijn de gemeenten het belangrijkste aanspreekpunt geworden voor de vormgeving en uitvoering van het beleid. Een andere majeure ontwikkeling betreft het omgevingsrecht. De invoering van de omgevingswet behoeft in 2015 en verder nog nadere invulling door middel van lagere wetgeving. Maar de nieuwe wet maakt het mogelijk om veel belemmeringen voor maatschappelijke partijen weg te nemen in het ruimtelijke domein. Zowel de decentralisaties als de herziening van het omgevingsrecht zijn voor het kabinet een uitgelezen kans om onnodige regeldruk te verminderen. Daarom hebben wij ons in 2014 gericht op ‘minder regeldruk, meer eigen initiatief’.

Klik hier voor het jaarverslag in pdf pdf