Actal nodigt de Tweede Kamer uit om samen te werken bij vermindering van regeldruk

Het nieuwe college van Actal heeft op 29 september 2011 gesproken met leden van de vaste commissie voor ELI. Actal heeft deze commissie uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe man­daat en het Werkprogramma 2012. Actal is immers adviseur voor het kabinet én het parlement.

Tegen die achtergrond heeft Actal de kamerleden gewezen op de mogelijkheid om advies aan Actal te vragen over de strategische aspecten van de beperking van regeldruk en over de gevolgen voor de regeldruk van amendementen en initiatiefwetsvoorstellen.

De voorzitter van het college, Jan ten Hoopen, heeft de kamerleden uitgenodigd om een rol te spelen op het Actalsymposium ‘Minder regeldruk, meer ruimte’ van 2 november 2011.