Actal op hoorzitting Tweede Kamer over vernieuwing bouwregelgeving, 14 maart 2012

Op uitnodiging van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft Actal deelgenomen aan het rondetafelgesprek op 14 maart 2012 over de vernieuwing bouwregelgeving. Collegelid Lili Doude van Troostwijk wees op het belang van een fundamentele herziening van de bouwregel-geving vanuit het oogpunt van regeldruk. Ook heeft Actal gewezen op verschillende mogelijkheden om tot eenvoudiger regels te komen.

 

Gespreksnotitie Bouw Actal 14 maart 2012

 

Advies Bouwstenen voor minder regels