Actal organiseert een best practices bijeenkomst

Donderdag 2 oktober 2014 organiseert Actal een best practices bijeenkomst, die geheel in het teken staat van ‘contact met de burger’. De bijeenkomst vindt plaats bij Actal op de Wijnhaven 26 (Muzentoren). Het programma begint om 15.00 uur. Aanmelden kan door middel van een email aan info@actal.nl. Voor Actal routebeschrijving  klik hier

 

Programma ‘Regeldruk en contact met de burger’ d.d. 2 oktober 2014, aanvang 15.00 uur

Locatie: Actal, Wijnhaven 26, Den Haag (Muzentoren)

 

15.00 – 15.10Welkom door de voorzitter van Actal, tevens dagvoorzitter.
15.10 – 15.50Stephan Steinmetz is auteur van het boek ‘De brievenbus van mevrouw De Vries’. Tweeduizend brieven ontving de bejaarde, hulpbehoevende mevrouw De Vries de laatste acht jaar van haar leven. Ze snapte doorgaans niets van al die brieven. De auteur hielp haar – als buurman – met de afhandeling van de stroom papier. Voor ‘De brievenbus van mevrouw De Vries’ maakte hij een selectie uit de tweeduizend brieven en hield ze tegen het licht. Uit de papierberg doemt het beeld op van een verzorgingsstaat waar juristen en accountants het voor het zeggen hebben, waar systemen en organisatiedoelen maatgevend zijn en gewone mensen er niet meer toe doen. In zijn presentatie houdt Stephan Steinmetz een spiegel voor en geeft hij een perspectief voor verbetering.
15.50 – 16.30Prettig contact met de overheid (PCMO) is een project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat bijdraagt aan een merkbare vermindering van de regeldruk onder burgers. Het project richt zich op het verbeteren van de besluitvormingsprocessen van de overheid en de wijze waarop klachten en bezwaren worden behandeld. De voornamelijk schriftelijke, formele en juridische behandeling brengt hoge kosten met zich mee en leidt zelden tot een voor de burger bevredigende afloop.  De PCMO aanpak heeft veel positieve gevolgen, zoals lagere kosten, een kortere doorlooptijd en een hogere aanvaardbaarheid van overheidsbesluiten. Lynn van der Velden, projectleider van PCMO, verzorgt een algemene inleiding. In aansluiting zullen Eveline van Pernis en Sharien Sheikchote van het CBR vanuit de praktijk inzicht geven in de mogelijkheden en effecten van deze aanpak. Tot slot vragen zij u om mee te denken hoe deze aanpak structureel in het repertoire van ambtenaren kan worden opgenomen.
16.30 – 17.00Afrondende discussie
17.00 –Borrel