Politieprofessional moet veel meer armslag krijgen

De effectiviteit van de politie kan aanzienlijk vergroot worden. Dat kan door informatie-verplichtingen in te dammen en politiemensen veel meer te betrekken bij het inrichten van procedures en systemen. Ook moet de samenwerking met het Openbaar Ministerie en met andere instanties verbeterd worden. Introductie van nieuwe regels moet de regeldruk blijvend verlagen.
Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal, Adviescollege toetsing regeldruk, heeft vandaag het advies over de verminde¬ring van regeldruk van politieprofessionals overhandigd aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).

De aanbevelingen zijn op de eerste plaats op het dagelijks werk van de politie gericht. Het gaat om het versoepelen van procedures en het verminderen van informatievragen aan én binnen de politie. Procedures zijn vaak onnodig gecompliceerd. “Soms staat de boef al weer buiten terwijl de politieman nog zijn papierwerk zit te doen”, aldus een politieprofessional. “Er is een soort gelatenheid, waarbij dienders meer bijhouden om het bijhouden dan uit de overtuiging dat het verzamelen en vastleggen nut heeft.”

Actal adviseert om de Wet politiegegevens snel tegen het licht te houden en waar mogelijk te ontdoen van regeldruk. Daarnaast moet de politieorganisatie veel minder belast worden met het bijhouden van informatie die in het kader van de handhaving en opsporing niet strikt nodig is, maar wordt bijgehouden omdat daaraan bijvoorbeeld op politiek niveau eens is gevraagd.
Verder moeten politieprofessionals beter betrokken worden bij het ontwerpen van procedures en informatiesystemen “zodat deze al in de ontwerpfase aan de praktijk getoetst kunnen worden.”

Voorts moet de samenwerking tussen politie en andere instanties volgens Actal sterk verbeterd worden. Er zijn geen standaardprocedures voor de overdracht van dossiers aan het Openbaar Ministerie. In sommige arrondissementen eisen officieren van justitie dat alle dossiers op papier in een veelvoud door agenten persoonlijk – tijdens kantooruren – worden afgeleverd. “Waarom moeten er zoveel formulieren tussen die niemand leest”, signaleert een agent die werd onder-vraagd. “Je zou voor de grap eens moeten komen kijken als wij zo’n dossier van 280 pagina’s vijf of zes keer staan te kopiëren en hoe vaak het apparaat vastloopt.” Politiemensen moeten zich kunnen concentreren op hun kerntaken, aldus Actal.

Tenslotte waarschuwt het adviescollege ervoor dat er een lastenvermindering en geen lasten-verandering gerealiseerd moet worden. Zo leidt de nieuwe Wet identiteitsvaststelling van verdachten, veroordeelden en getuigen tot een aanzienlijke extra regeldruk. Daarom moet er een netto-doelstelling komen voor vermindering van de regeldruk voor politieprofessionals. Hierbij moet ook het effect van nieuwe Europese regels worden meegenomen, aldus Actal.

Voor het rapport klik hier.