Actal roept provinciale bestuurders op om regeldruk te verlagen

Actal meent dat het op de weg van provinciale bestuurders ligt om ook bij het opstellen van het coalitieakkoord afspraken te maken over de vermindering van regeldruk. Actal heeft daarom aan de formateurs van de colleges van Gedeputeerde Staten een handreiking gedaan voor een passage in het akkoord. Hierover heeft Actal een persbericht uitgebracht.  Bijgaand treft u de brieven per provincie aan;