Actal start onderzoek naar regeldruk door beleidsregels

Niet alleen wetten en ministeriële regelingen veroorzaken regeldruk: ook beleidsregels doen dat. Die kunnen afkomstig zijn van de Haagse ministeries, maar ook van uitvoeringsorganisaties zoals het UWV en van toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank. Actal gaat onderzoeken welke regeldruk bedrijven, instellingen en burgers ervaren als gevolg van beleidsregels. Wij hopen dat u ons kunt helpen bij dit onderzoek.
Groot aantal beleidsregels
Beleidsregels beschrijven bijvoorbeeld hoe de Inspectie SZW omgaat met boetes bij overtreding van de Arbowet, hoe het UWV de ontslagtaak uitvoert en hoe de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) nieuwe zorginstellingen toelaat. Het aantal beleidsregels is fors. Alleen de Rijksdienst heeft er al 937; bij uitvoeringsinstantie SVB zijn het er 150 en bij de Nza ruim 2300. Maar de precieze impact van beleidsregels op de samenleving is niet bekend.

 

Regeldrukgevolgen veelal onbekend
Daarom gaat Actal nu onderzoeken welke regeldruk beleidsregels met zich meebrengen. We richten ons daarbij op een aantal prominente beleidsregels. Ook bekijken we of organisaties, als zij nieuwe beleidsregels maken, berekenen wat daarvan de gevolgen zijn voor de samenleving. De indruk bestaat dat dat vaak niet gebeurt.

 

Wilt u ons helpen?
Actal wil in januari 2017 advies uitbrengen aan het kabinet en de Tweede Kamer over de regeldruk door beleidsregels. U kunt ons daarbij helpen. Heeft u last van belemmeringen door beleidsregels? Heeft u een idee hoe het makkelijker kan? Laat het ons weten!

 

Feedback