Actal Werkprogramma 2014: “Minder regeldruk, meer resultaat”

Op 17 september 2013 is het Werkprogramma 2014 van Actal openbaar geworden. Dit werkprogramma, met als titel “Minder regeldruk, meer resultaat”, bevat de werkzaamheden van Actal in 2013-2014. Het gaat daarbij om de “ex ante toetsing” (d.w.z. de toetsing van voorgenomen wetgeving) en om de strategische advisering (ook op basis van signalen uit de samenleving). Centraal staan wederom de vier speerpunten:

  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van overheid en samenleving.
  • Decentralisaties binnen de overheid.
  • Verantwoording, registratie en controle.
  • Ruimte voor ontwikkeling, innovatie en groei.

 

Belangrijke onderwerpen voor Actal zijn het komend jaar de kabinetsplannen met betrekking tot de AWBZ, de mogelijke stapeling van beleid en toezicht bij decentralisaties, en een sectorscan naar de regeldruk voor innovatieve bedrijven.