Actal Werkprogramma 2015: “Minder regeldruk, meer ruimte voor vernieuwing”

Op 16 september 2014 is het Werkprogramma 2015 van Actal openbaar geworden. Dit werkprogramma, met als titel “Minder regeldruk, meer ruimte voor vernieuwing”, bevat de werkzaamheden van Actal in 2014-2015. Het gaat daarbij om de “ex ante toetsing” (d.w.z. de toetsing van voorgenomen wetgeving) en om de strategische advisering (ook op basis van signalen uit de samenleving). Centraal staan wederom de vier speerpunten:

  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van overheid en samenleving
  • Decentralisaties binnen de overheid
  • Verantwoording, registratie en controle
  • Ruimte voor ontwikkeling, innovatie en groei

 

Belangrijke onderwerpen voor Actal zijn het komend jaar het monitoren van de gevolgen van decentralisatie voor de regeldruk voor bedrijven en burgers en het helpen van gemeenten om hun taken lastenluw in te richten. Verder besteedt Actal meer aandacht aan de ruimte voor vernieuwing die bijdraagt aan het verstevigen van de concurrentiepositie voor bedrijven en die het voor burgers en professionals mogelijk maakt om hun leven en werk naar eigen inzichten vorm te geven.

Download hier het Werkprogramma 2015 in pdf pdf