Actief openbaar maken van calamiteitenrapporten jeugd en zorg

Op 6 november 2018 is ATR verzocht om over het ontwerpbesluit openbaarmaking calamiteitenrapporten in de jeugd- en gezondheidszorg te adviseren. Dat besluit regelt dat de inspecties hun bevindingen over calamiteitenmeldingen actief openbaar zullen maken.

ATR laat in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat het nut en de noodzaak om dit te regelen in een sectoraal besluit in plaats van via de Wet openbaarheid van bestuur niet voldoende zijn toegelicht. Verder laat ATR weten dat een minder belastend alternatief onbesproken blijft. Dat is het harmoniseren van de openbaarmaking in de Wob. Op dit moment worden calamiteiten rapporten in de jeugdzorg onder de Wob openbaar gemaakt. Niet wordt toegelicht waarom niet hetzelfde mogelijk is in de gezondheidszorg. Ten slotte laat ATR weten dat voor organisaties waar calamiteiten hebben plaatsgevonden, het beter werkbaar zou zijn als bij de beslissing over de mate van openbaarheid ook rekening wordt gehouden met het belang van de organisatie waar de calamiteit zich heeft voorgedaan, en met de maatschappelijke belangen die met openbaarmaking.

De gevolgen voor de regeldruk kunnen nog worden aangevuld met de nieuwe verplichting om bij calamiteiten te melden hoeveel zorgverleners werkzaam zijn bij de organisatie en of een zorgverlener was betrokken bij de calamiteit.

ATR advies aan de Minister van VWS over Openbaarmaking calamiteitenrapporten