Advies aan informateur

Actal heeft een advies aan de informateur opgesteld over hoe het volgende kabinet het regeldrukbeleid kan vernieuwen en versterken. Nederland was ooit koploper op dit gebied. Maar veel andere landen hebben ons ingehaald. De belangrijkste aanbevelingen van Actal zijn:

  1. Zet het perspectief van de doelgroepen bedrijven, burgers en professionals centraal. En niet dat van de wetgever. Regelgeving moet voor de doelgroepen werkbaar zijn.
  2. Kijk niet alleen naar de regelgeving van ministeries (wetten, amvb’s, ministeriële regelingen) maar ook naar die van uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en inspecties. En van alle medeoverheden. Het maakt voor de doelgroepen immers niet uit van wie de regelgeving afkomstig is.
  3. Behoud de verworvenheden uit het verleden: hanteer een nullijn per doelgroep.
  4. Een gerichte aanpak kan zorgen voor verdere vermindering van regeldruk op bepaalde wetgevingsdomeinen en in bepaalde sectoren.
  5. Maak de stap naar een systeem met integrale beoordeling van de gevolgen van wetgeving (impact assessments), zoals de Europese Commissie, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen.
  6. Regeldruk moet standaard een onderdeel worden van evaluaties van wet- en regelgeving.
  7. ATR, de opvolger van Actal, moet een onafhankelijke waakhond zijn. Die onafhankelijkheid wordt met het voorgestelde mandaat aangetast.

Het advies is tevens gezonden naar de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Dit advies vindt u hier.