Advies aanvullend beleidsakkoord `Werken aan toekomst’

Actal heeft op 21 juli 2009 advies uitgebracht over het aanvullend beleidsakkoord `Werken aan toekomst’. Het advies inventariseert op welke beleidsterreinen risico’s bestaan voor een toename van de regeldruk. Belangrijke risico’s voor een toename van de regeldruk liggen op het terrein van het arbeidsmarkt- en scholingsbeleid. Actal adviseert op dit terrein met name gebruik te maken van het Rijksbrede subsidiekader, begrijpelijke formulieren en de lex silencio positivo. Verder identificeert het advies tien mogelijkheden voor een (verdere) reductie van de regeldruk. Deze mogelijkheden betreffen onder andere XBRL, e-facturering, de harmonisatie van loonbegrippen, en `quick wins’ bij het verminderen van nalevingkosten van milieuwetgeving en bouwregelgeving.
Het advies is opgesteld op verzoek van staatssecretaris De Jager van Financiën. Actal zal in de komende tijd ook advies uitbrengen over alle individuele concrete maatregelen die uit het aanvullend beleidsakkoord voortvloeien. Ten slotte zal het kabinet nog een integraal advies vragen over deze maatregelen.