Advies Actal aan informateurs

Actal adviseert de informateurs om de aanpak van regeldruk te verbreden en om onafhankelijk toezicht op de aanpak van regeldruk in te stellen.

 

Het nieuwe regeerakkoord moet inzetten op het verminderen van regeldruk over de volle breedte van het rijksbeleid. Dat schrijft Actal vandaag in een brief aan de informateurs. Het College adviseert bovendien om extern en onafhankelijk toezicht in te stellen om te bewaken dat de regeldruk daadwerkelijk en merkbaar wordt verminderd.

 

Actal vindt het positief dat veel politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aandacht besteden aan het verlagen van de regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals. Dit biedt mogelijkheden voor het nieuwe regeerakkoord. Wil het nieuwe kabinet daadwerkelijk merkbare resultaten bereiken, dan dient de aanpak de volgende elementen te bevatten:

 

1.      Een absolute nullijn voor nieuwe regeldruk, zodat er per saldo geen nieuwe regeldruk bij komt (netto kwantitatieve doelstelling).

 

2.      Een harde kwantitatieve reductiedoelstelling voor bestaande regels op specifieke beleidsterreinen en/of in specifieke sectoren (met name zorg en onderwijs), waarbij de concrete acties in nauwe samenspraak met de doelgroepen worden vastgesteld.

 

3.      Een regeldruktoets die de gevolgen van wetten en regels kwantitatief in beeld brengt.

 

4.      Externe en onafhankelijke bewaking van de regeldruk.