Advies Actal leidt tot uitstel onderwijswet

OCW-wet hoger onderwijs mist evidente noodzaak

 

Het wetsvoorstel ‘Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’ is een symbool van de risico-regelreflex op het diploma-incident bij hogeschool Inholland. Actal geeft in zijn advies aan dat deze aanvullende wetgeving onnodig is. Er zijn recentelijk meerdere beleidsmaatregelen getroffen, de onderwijsinstellingen hebben veel verbeteringen doorgevoerd, en de huidige wetgeving rondom accreditatie wordt binnenkort geëvalueerd. Minister Bussemaker (OCW) schrijft in haar reactie dat het advies voor haar aanleiding vormt om de bestuurlijke afspraken met de sector en de evaluatie van het accreditatiestelsel in het wetsvoorstel te betrekken. Zij wil daarom het wetsvoorstel niet eerder dan na de evaluatie van het accreditatiestelsel deze zomer verder behandelen.

 

Bij hogeschool Inholland werden vier opleidingen als ‘zeer zwak’ aangemerkt, bij vier andere hogescholen werd een opleiding als ‘zorgelijk’ beoordeeld. Daarbij bestond er grote zorg over het gerealiseerde eindniveau van de afgestudeerden. Het wetsvoorstel ‘Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’ reageert nu met regels voor alle hbo-instellingen en universiteiten. Jan ten Hoopen: “Met de systematiek die in het nieuwe wetsvoorstel besloten ligt, worden alle instellingen met veel extra werk en extra kosten opgescheept. Dat is niet proportioneel, en het komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.”

 

Het is zeer ernstig als opleidingen ver onder de maat scoren en het diploma van afgestudeer­den daardoor ‘niets meer waard’ is. De onderwijs­instellingen hebben in de afgelopen twee jaar hun verantwoordelijkheid genomen en al veel verbeteringen doorgevoerd. Ook vanuit de overheid zijn al eerder maatregelen getroffen om de kwaliteit van hbo-examens en hbo-diploma’s te garanderen. Jan ten Hoopen: “De wens om nu nog meer regels in te voeren appelleert aan een vals gevoel van daadkracht”.

 

Bovendien wordt in de zomer van 2013 het accreditatiestelsel geëvalueerd. Jan ten Hoopen: “Tot die tijd moet je niet overhaast nieuwe regels introduceren. Mocht deze evaluatie over de hele linie negatief uitpakken, dan kan extra wetgeving op zijn plaats zijn. Maar ook dan geldt: bezint eer ge begint”.