Advies administratieve lasten en regeldruk van duurzaam inkopen

Op verzoek van minister Cramer van VROM heeft Actal advies uitgebracht over het beleid omtrent duurzaam inkopen. In het advies zijn twee specifieke vragen van de minister beantwoord:
1. Vallen de lasten van het beleid omtrent duurzaam inkopen onder de definitie van administratieve lasten?
2. Is duurzaam inkopen zo lastenluw mogelijk ingevoerd?