Advies Crisis- en Herstelwet

Op 10 november jl. heeft Actal op verzoek van de Minister-President een spoedadvies uitgebracht over de Crisis- en herstelwet. Actal geeft in het advies aan dat de berekeningen die het kabinet heeft gemaakt van de gevolgen voor de administratieve lasten, nog niet volledig zijn. Het adviseert het kabinet om de beschikbare berekeningen naar het parlement te zenden en om de berekeningen verder compleet te maken. Daarnaast ziet het College ook mogelijkheden om administratieve lasten te beperken. Deze beperking is mogelijk ten aanzien van voorgenomen maatregelen en door aanvullende maatregelen.