Advies eenduidige loonaangifte

Actal heeft op 8 mei 2009 advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgebracht over de bevindingen van een pilot over de werking en de gevolgen van de eenduidige loonaangifte.

Naar aanleiding hiervan adviseert Actal het kabinet de eenduidige loonaangifte niet in te voeren, zo lang niet is voldaan aan een aantal voorwaarden. De eerder beoogde invoering per 1 januari 2010 is volgens Actal niet reëel. Het kabinet heeft dit advies opgevolgd en wil nu de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 in werking laten treden. Het kabinet gaat in de tussentijd werken aan de invulling van de voorwaarden.