Advies Flexibel werken

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Actal het wetsvoorstel ‘Flexibel werken’ beoordeeld. Actal adviseert om dit wetsvoorstel nog niet te behandelen. Het is belangrijk om eerst de belemmeringen voor flexibel werken in bestaande wet- en regelgeving weg te nemen. Actal adviseert om te motiveren waarom nu al nieuwe wetgeving noodzakelijk is. Ook ziet Actal mogelijkheden om de gevolgen voor de regeldruk beter in beeld te brengen. Er ontbreekt nu namelijk nog een aantal kostensoorten in de berekening van de regeldruk. Het Advies Wetsvoorstel Flexibel werken is op 4 april 2012 uitgebracht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

 

U leest het hier.