Advies over Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Op 14 januari 2010 heeft Actal zijn Advies over de Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven aan het kabinet en de beide Kamers der Staten-generaal gestuurd. Centrale boodschap in het advies is dat Actal bezorgd blijft over het tempo waarin het kabinet de regeldruk voor ondernemers merkbaar vermindert. Deze zorg vloeit voort uit het feit dat een substantieel deel van de reductieplannen van het kabinet pas in 2010 en 2011 tot resultaat zal leiden én dat deze plannen met risico’s omgeven zijn. Actal adviseert het kabinet de aard en omvang van deze risico’s inzichtelijk te maken, aan te geven op welke dossiers deze risico’s betrekking hebben, en passende maatregelen te nemen opdat (verdere) vertraging op deze dossiers wordt voorkomen. Het Actal advies besteedt verder aandacht aan het reduceren van inhoudelijke nalevingkosten, het monitoren van de naleving van vaste verandermomenten, het intensiveren van de aanpak van toezichtlasten, en het verwerven van een `bewijs van goede dienstverlening’ door dienstverlenende organisaties.