Advies over Werkprogramma 2012 Europese Commissie

Actal heeft in zijn advies van 27 januari 2012 de Tweede Kamer attent gemaakt op voornemens van de Europese Commissie die tot meer regeldruk in Nederland kunnen leiden. Die voornemens betreffen de terreinen landbouw, milieu, ICT en interne markt. De voornemens staan in het Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie. De vaste kamercommissie voor Europese Zaken behandelt dit werkprogramma op maandag 6 februari 2012.