Advies Regeling tegemoetkoming energiekosten blokaansluitingen

Bewoners met een blokaansluiting ontvangen een aanvullende tegemoetkoming voor hun energiekosten. De regeling die dit mogelijk maakt is duidelijk onderbouwd. Wel moet nog duidelijk worden hoe in de uitvoering wordt bewerkstelligd dat de tegemoetkoming terecht komt bij bewoners achter een blokaansluiting. Dat schrijft ATR in een advies aan de Minister voor Klimaat en Energie.

Compensatie

Huishoudens met een blokaansluiting krijgen warmte en/of elektriciteit via een gezamenlijke aansluiting. Het betreft veelal flats of appartementen. Met een blokaansluiting profiteer je niet of nauwelijks van het recent ingestelde prijsplafond. Om dat te compenseren is een regeling ontworpen die bijvoorbeeld een VvE of verhuurder in staat stelt een tegemoetkoming aan te vragen. De aanvrager is vervolgens verplicht de compensatie te verrekenen met de bewoners achter de blokaansluiting. In de meeste gevallen zal de aanvrager de tegemoetkoming netjes verrekenen. Het is echter van belang dat de uitvoering bewerkstelligt dat de tegemoetkoming terecht komt bij bewoners achter een blokaansluiting.

Dit advies betreft de Regeling houdende tijdelijke regels inzake subsidie voor tegemoetkoming in energiekosten voor bewoners achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Regeling tegemoetkoming energiekosten blokaansluiting.