Advies Regeling Tijdelijke wet Groningen

Mensen die hun woning of bedrijfsgebouw in aardbevingsgebieden willen versterken, kunnen op verschillende manieren een beroep doen op de overheid. De wettelijke onderbouwing voor die steun kan op meerdere punten beter worden onderbouwd. Zo wordt bijvoorbeeld niet duidelijk onder welke voorwaarden en met welke bewijsstukken ze bepaalde schades kunnen claimen. Dat schrijft ATR in een advies aan de Staatssecretaris Mijnbouw (EZK) in reactie op diverse voorstellen.

Schadebedrag niet altijd duidelijk

Gebouweigenaren en huurders kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de schade als gevolg van de versterking van gebouwen. De lijst met potentiële schadeposten is uitgebreid. Het is echter niet in alle gevallen duidelijk wat precies onder bepaalde posten valt. En wat gebouweigenaren of huurders precies moeten doen om een vergoeding te krijgen. Zo is er een post ‘fiscale schade’ in de lijst opgenomen zonder dat duidelijk is wat daarmee precies bedoeld wordt. ATR adviseert de toelichting op de lijst met schadeposten aan te vullen en te verduidelijken.

Vergoeding kosten zelf versterken

Een ander verbeterpunt gaat over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten om een gebouw zelf te versterken. Hiervoor moeten gebouweigenaren aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden moeten verzekeren dat opdrachtnemers de versterking goed uit kunnen voeren. De afspraken die zij moeten vastleggen staan in een zogeheten modelbepaling.

De toelichting van het ministerie maakt niet duidelijk welk deel van deze afspraken nieuw is voor de aannemers die de versterking moeten uitvoeren. Dat moet verhelderd worden. Opdrachtnemers krijgen bovendien hun geld pas als zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden. Om hen in staat te stellen dat te kunnen controleren, is een duidelijkere toelichting nodig.

Regeldrukgevolgen niet goed in beeld

De gevolgen voor de gebouweigenaren, huurders en opdrachtnemers zoals aannemers zijn niet goed in beeld gebracht. Niet alle doelgroepen zijn benoemd en de berekeningen die er staan zijn incompleet of onjuist.

Advies is de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

De formele titel van het voorstel is de Regeling houdende regels ter uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen en het Besluit Tijdelijke wet Groningen (Regeling Tijdelijke wet Groningen).

ATR advies aan de staatssecretaris voor Mijnbouw – Regeling Tijdelijke wet Groningen.