Advies subsidies groene maakindustrie

Met de Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie wil het kabinet investeringen in de productiecapaciteit voor (essentiële onderdelen van) batterijen, elektrolyse-installaties en zonnepanelen stimuleren. Het voorstel maakt echter niet duidelijk hoe de investeringssubsidie met betrekking tot elektrolyse-installaties zich verhoudt tot de al bestaande Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE). Daarnaast worden subsidieontvangers verplicht om hun kennis te delen. Niet duidelijk is wat zij daarvoor precies moeten doen. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Subsidielandschap voor elektrolyse-installaties

Dit voorstel voegt een nieuwe regeling toe aan het subsidielandschap. Hoewel de toelichting in meer algemene zin beschrijft waarom bestaande subsidies niet zorgen voor de gewenste opschaling van de productiecapaciteit van batterijen, elektrolyse-installaties en zonnepanelen, is niet duidelijk of er overlap is met de OWE. Deze toelichting is wel nodig om een inschatting te kunnen maken welke toegevoegde waarde dit onderdeel heeft.

Kennisdeling

Partijen die gebruik maken van deze subsidie moeten een plan voor kennisverspreiding opstellen. Hoe dit er in de praktijk uit komt te zien, is niet helemaal duidelijk. Ook blijkt uit de toelichting niet waar aanvragers terecht kunnen met vragen.

De formele titel van dit voorstel is Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 in verband met de introductie en openstelling van de subsidiemodule Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Subsidiemodule Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie