Advies Uitvoeringsregeling windenergie op zee

De impact van ongewenste buitenlandse inmenging op de nationale veiligheid is bij vitale processen, zoals de energievoorziening, in potentie groot. Om de risico’s bij vergunningen voor windparken op zee te mogen beoordelen, legt dit voorstel de daarvoor benodigde bevoegdheid vast. De informatie die partijen moeten aanleveren ten behoeve van deze beoordeling, zit ook in dit voorstel. De onderbouwing van de regeling is duidelijk en het college heeft geen opmerkingen.

Onderbouwing

Het voorstel onderbouwt waarom het nuttig en nodig is om een bevoegdheid te creëren voor de Minister voor Klimaat en Energie om te toetsen of de nationale veiligheid in het geding is. De informatie die partijen moeten aanleveren zit ook in dit voorstel. De gevolgen hiervan zijn beschreven en berekend.

De formele titel van dit voorstel is Wijziging van de Uitvoeringsregeling windenergie op zee in verband met een toets op risico’s voor de openbare veiligheid, voorzieningszekerheid of leveringszekerheid.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Wijziging Uitvoeringsregeling windenergie op zee