Advies vergunningverlening windenergiegebied IJmuiden Ver

Windparkexploitanten kunnen de eerste vergunningen van windenergiegebied IJmuiden Ver aanvragen. De vormgeving van de regelingen is op hoofdlijnen duidelijk, maar de proportionaliteit van het IMVO-rangschikkingscriterium is niet onderbouwd. Dat schrijft ATR in een advies aan de Minister voor Klimaat en Energie. 

Proportionaliteit IMVO

De voorstellen leggen de procedures en informatieverplichtingen van de vergunningverlening voor de eerste vier kavels van windenergiegebied IJmuiden Ver vast. Kavel I en kavel II worden in één kavel verleend onder de naam kavel Alpha. Kavel III en kavel IV worden in één kavel verleend onder de naam kavel Beta. Onderdeel van de rangschikkingscriteria is dat windparkexploitanten en toeleveranciers aan IMVO-verplichtingen moeten voldoen. De proportionaliteit hiervan moet nader worden onderbouwd.

Dit advies betreft de Regeling vergunningverlening windenergiegebied IJmuiden Ver kavel Alpha en de Regeling vergunningverlening windenergiegebied IJmuiden Ver kavel Beta.

ATR Advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Regelingen vergunningverlening windenergiegebied IJmuiden Ver kavel Alpha en kavel Beta.