Advies vermindering regeldruk ontwikkelingssamenwerking

Actal heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen geadviseerd over de regeldruk van het Medefinancieringsstelsel (MFS II) (Advies Regels in ontwikkeling). Het MFS is de grootste subsidiestroom voor Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Actal onderschrijft in zijn advies de gefaseerde aanpak van de aanvraagprocedure. Doel van deze aanpak is om in de eerste fase door middel van een aantal toetsen organisaties en allianties te selecteren waarvan verwacht mag worden dat zij een programma succesvol kunnen uitvoeren. De geselecteerde organisaties kunnen in fase 2 een inhoudelijk voorstel indienen. De gefaseerde aanpak moet ertoe leiden dat organisaties die niet aan de randvoorwaarden voldoen, niet een volledige aanvraag indienen en niet onnodig programmavoorstellen uitwerken.

De gefaseerde aanpak blijkt in praktijk echter niet te werken. Indienende organisaties achten het niet mogelijk fase 1 van de aanvraagprocedure te doorlopen, zonder een volledig uitgewerkt programma.
Actal constateert tevens dat in de aanvraagprocedure geen gebruik wordt gemaakt van reeds bij het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbare informatie. Kwaliteitskeurmerken en certificaten die in de branche circuleren worden eveneens niet gebruikt in de aanvraagprocedure. Hergebruik van deze gegevens kan de regeldruk voor organisaties verminderen. Daarnaast kan in de aanvraagprocedure meer gebruik worden gemaakt van eigen verklaringen om zo onnodige bewijslast tegen te gaan.

Niet alleen de aanvraag, maar ook de verantwoording van de subsidie levert veel regeldruk voor de organisaties op. Er is sprake van meervoudige verantwoording, waardoor organisaties voor meerdere verantwoordingssystemen informatie moeten aanleveren.

Actal adviseert om de aanvraagprocedure te herontwerpen, zodat de eerste fase daadwerkelijk als een eerste filter fungeert. Daarnaast adviseert Actal om in overleg met de sector te bezien hoe de regeldruk van verantwoording de komende jaren kan worden beperkt.

Op 21 juni 2011 heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken een reactie aan Actal gestuurd op het advies Regels in ontwikkeling.