Advies versterking klachtprocedures aanbestedingsrecht

Het is zinvol de juridische positie van ondernemers bij aanbestedingen te versterken. De voorgestelde wijziging van de Aanbestedingswet moet ervoor zorgen dat de klachtprocedures voor ondernemers effectiever worden. De effecten op de regeldruk zijn in het voorstel nog onvoldoende in beeld gebracht. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van EZK.

Onvolledige berekening

De regeldrukgevolgen van het voorstel zijn onvolledig in beeld gebracht. Zo moeten alle organisaties die aanbestedingen (moeten) doen, vanaf nu een klachtloket hebben, eventueel in samenwerking met anderen. Dit is geen regeldruk als het overheidsorganisaties betreft, maar wel als om het organisaties zoals scholen gaat, die niet tot de overheid behoren maar wel aanbestedingen moeten doen. De kosten om hieraan te voldoen zullen in beeld gebracht moeten worden.

Kosten mogelijk hoger

Daarnaast merkt ATR op dat de inspanningen die ondernemers moeten verrichten om een klacht in te dienen, mogelijk te conservatief zijn ingeschat. Ook al benadrukt het voorstel dat het indienen van een klacht vormvrij en laagdrempelig is, zullen ondernemers er toch tijd in willen steken om overtuigend voor de dag te komen.

De formele titel van het voorstel is Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Rechtsbescherming bij aanbesteden