Advies Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Het kabinet heeft zich een merkbare vermindering van regeldruk voor onder­nemers ten doel ge­steld: minder administratieve lasten, minder overige nalevingskosten, minder toezichtslasten en minder lasten van subsidies. Hieraan heeft het kabinet een aantal doelstellingen gekoppeld die het functioneren van ondernemers makkelijker moeten maken. Ook wil het kabinet dat onderne­mers de resultaten van de kabinetsinitiatieven merken. In de ‘Voortgangsrap­portage Regeldruk Bedrijven’ (mei 2009) licht het kabinet toe welke acties het kabinet heeft ingezet om de 14 doelstellingen te realiseren. Actal heeft op 20 augustus 2009 een advies uitgebracht over deze voortgangsrapportage.